Titel Ansvarig organisation
Skogar med höga naturvärden - Inventeringar i Västerbottens län ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog 2018–2020 Länsstyrelsen Västerbotten
Snö i framtida klimat Länsstyrelsen Västernorrland
Grön infrastruktur Våtmarker Värdetrakter Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP 2023 Lysekils kommun Länsstyrelsen Västra Götalands län
Regional årlig uppföljning 2022 i Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland