Titel Ansvarig organisation Visa metadata
Minskad klimatpåverkan - Åtgärdsprogram 2021–2025 för Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län Visa
Anpassning till ett förändrat klimat Åtgärdsprogram 2021-2025 Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län Visa
Kulturhistorisk dokumentation av vattendrag i Blekinge 2005-2008-Huvuddokument Länsstyrelsen Blekinge län Visa
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2021 Länsstyrelsen Västra Götalands län Visa
Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten- och naturmiljöperspektiv Länsstyrelsen Stockholm Visa