Titel Ansvarig organisation
Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län Länsstyrelsen Östergötland
Bergkvara - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse Länsstyrelsen Kronobergs län
Römningen - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse Länsstyrelsen Kronobergs län
Ingelstad - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse Länsstyrelsen Kronobergs län
Hörda-Klövaryd - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse Länsstyrelsen Kronobergs län